Minggu, 04 Desember 2022
 • Nama

  : HARYATI, S.H., M.H.

  NIP

  : 19730627 199303 2 007

  Tempat Lahir

  : Pare-Pare

  Pangkat / Golongan

  : Pembina Utama Muda - IV/c

  Jabatan

  : Ketua