Selasa, 27 September 2022
 • Nama

  : LUH SUPARNI,S.H.

  NIP

  : 19650321 199103 2 002

  Tempat Lahir

  : Sangsit

  Pangkat / Golongan

  : Penata Tk. I / IIId

  Jabatan

  : Panitera Muda Perkara